SHRI BALAJI MINERALS
Tripolia Bazar, Thandi Piyau Jaipur Jaipur Rajasthan 302002